SEKURO'DA KARİYER

Kariyer

İnsan Kaynakları Politikası

  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • İşe alım, yerleştirme ve organizasyon yapılanmalarında rasyonel, hakkaniyetli ve firma hedefleri doğrultusunda değerlendirme yapmak,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

ÇALIŞAN MOTİVASYONU

Kişisel Gelişime Katkı, Fırsat Eşitliği

İşe Alma ve Yerleştirme

Şirket strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda, personel ihtiyaçlarımıza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları bünyemize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Adaylarımızın özellikle şirket vizyonu, değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir.

Şirketimize web sitemizin başvuru bölümünden başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylar ilgili departman yöneticileri ve insan kaynakları departmanı tarafından mülakata alınır.

Mülakatı olumlu olan ve hakkında olumlu referans alınan adaylara iş teklifi yapılır.

Gizlilik İlkemiz

Tüm iş görüşmelerimiz ve mülakatlarımız ve içeriği gizlilik ilkemiz gereği kesinlikle 3.şahıslarla paylaşılmamaktadır.