UZMAN EKİP

Ve Gelişime Önem Veren Yönetim Anlayışı

Ar-Ge

Ar-Ge Departmanı

Tasarım ve geliştirme sürecimiz 9 aşamadan oluşmakta ve her biri bir sonrakinin ön koşulu şeklinde ilerlemektedir.

1. Tasarım ve Geliştirme Planlaması
Müşteriden gelen yeni ürün talebi veya ürünün formulasyonunda değişiklik talebi üzerine Tasarım İstek / İzleme Formu doldurularak tasarım talebinde tüm bölümler bulunabilir. Tasarım talebi Ar-Ge tarafından yapılan çalışma ile değerlendirilir ve Genel Müdürün onayına sunulur, Uygun bulunduğu takdirde, Tasarım Doğrulama ve Geçerlilik Takip Çizelgesinde kayıt altına alınarak, takip edilir.

2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri (Hammaddeler, içerikler ve ürünle temasta bulunan malzemeler)
Tasarım için gereken ürünle ilgili tüm girdiler Tasarım Doğrulama ve Geçerlilik Takip Çizelgesin de kayıt altına alınır. Ürün tasarım ile ilgili girdiler, Müşteri tarafından talep edilen gıda güvenliğine ilişkin kabul kriterleri, Müşteri tarafından talep edilen ürüne ait teknik şartların sağlanması, İlgili yasal, müşteri özel isteği ve düzenleyici gıda güvenliği şartları, olabilir. Tasarım istek İzlem formu ile birlikte tasarım dosyasında muhafaza edilir.

3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları (Son ürün Özellikleri)
Tasarım doğrulanıp geçerli kılındıktan sonra tasarımı tamamlanan ürünün üretilip müşteriye sunulabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler; Ürün ismi veya tanımı, Bileşim, Biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikler, Öngörülen depolama koşulları ve raf ömrü, Ambalajlama, Taşıma, hazırlama ve kullanma talimatları ile ilgili etiketleme, Kullanım veya işlemden önce hazırlama ve/veya işleme Tasarlanmış kullanımı ve kullanıcı gruplarına özel tanımlamalar (alerjen)kayıt altına alınır. İlgili yasal, müşteri özel isteği ve düzenleyici gıda güvenliği şartlarını içerecek şekilde ürün tanımları ve reçeteler hazırlanır. Ürün tanımı ile ilgili tüm bilgiler Ürün Tanım dosyasında yer alır.

4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
Tasarım belirli aşamalarında; doğrulama, geçerli kılma gibi tasarım çalışmaları gözden geçirilir. Gözden geçirme tasarım doğrulama ve geçerlilik takip çizelgesinde kayıt altına alınır.

5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması
Tasarımın doğrulaması için yapılan çalışmalar plan doğrultusunda yapılır. Tasarım doğrulama çalışmaları Doğrulama ve Geçerlilik Takip Çizelgesin de kayıt altına alınır. Ürüne ait doğrulamalar müşteri tarafından uygunluğu alınarak sağlanır.

6. Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması
Tasarım çalışması tamamlanan ürünün geçerli kılma işlemleri müşteri tarafından uygulamada alınacak olumlu sonuç ile yapılır. Müşteriden uygunluk alınması tasarım çalışması için geçerli kılınması anlamını taşımaktadır.

7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
Ürünle ilgili tasarım değişiklikleri ya da uyarlamalarının yapılmasından, bunlarla ilgili uygulama kurallarının belirlenmesinden, değişiklik kontrolünden, değişiklik ve uygulama kurallarının belirlenerek sürekliliğin sağlanmasından Arge Bölümü sorumludur. Üretimde kural olarak değiştirilmiş tasarım planındaki en son değişiklikleri içeren ürünler üretilir. Müşteriye teslim edilmiş ürünleri etkileyebilecek tasarım değişiklikleri mevzuat uyumluluğu (Tüketici Kanunu ve Avrupa Tüketici Hakları, Tüketici Evrensel Beyannamesi ) açısından gözden geçirilir.

8. Akış şemaları, Proses Aşamaları ve Kontrol Önlemleri
Tasarımı tamamlanan ve reçetesi onaylanan ürünler ilk olarak deneme üretimi yapılarak, müşteriden onay alınır. Daha sonra Ürün Akış Şeması’nda doğrulaması yapılır. Mevcut ürün akış şemalarından farklı ise yeniden hazırlanır.

9. Tehlike Analizi
Akış şemalarındaki her aşama tehlike ve risk değerlendirme kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

Sekuro'da Ar-Ge çalışmaları; oluşmuş müşteri beklentilerinin ve/veya henüz tanımlanmamış potansiyel müşteri ihtiyaçlarının İşlevsel ve Ekonomik karşılığını arayan İş Geliştirme/Pazarlama çalışmaları ile sürdürülmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır: Sekuro bünyesinde sürekli inovasyon anlayışına paralel olarak re-engineering, benchmarking çalışmalarının yanı sıra uygulamalara ve sorun çözümlerine yönelik özelleştirilmiş (tailor made) formülasyon geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

  • Shrink ürünleri son kullanım ve fırın sistemlerine özel formülasyon geliştirme
  • Balonlu ürünleri koruma gereksinimi ve paketleme makinesi uyumu çerçevesinde formülasyon geliştirme
  • Isı yalıtım, yanmazlık gereksinimlerine göre yalıtım malzemesi geliştirme çalışmaları
  • Mobilya sektöründe özel koruma ihtiyaçlarına cevap veren ürün geliştirme çalışmaları
  • Çevreci uygulamalara yönelik geri dönüştürülebilir üstün nitelikte ürün geliştirme çalışmaları

Laboratuvar

Laboratuarımızda mevcut donanım ve yapılan testler şöyledir: 

ZWİCK Ekipmanı
• COF (coefficient of friction ) sürtünme katsayısı testi
• Uzama ve Kopma mukavemeti 

NÜVE FN032 Ekipmanı
• Oryantasyon testi (shrinklenme) 

BRUGGER HOT-TACK Test Cihazı
• Isıl yapışma testi 

MAPİLER Cihazı
• PVC’nin Polietilen film ile laminasyonu 

METTLER TOLEDO Terazisi
• Gramaj testi 

MİTUTOYO Mikrometre
• Kalınlık