SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Güvenli ve İstikrarlı Çalışma Anlayışı

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik İlke ve Kurallar

Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. yönetimi ve çalışanlarıyla sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin gerek yönetmeliklerdeki düzenlemeler gerek kendi kültürü ile etik kurallara uyum konusunda özen gösterilir. İnsan haklarına destek olur ve saygı gösterir. 

Şirketimizin amacı hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmektir. Yatırımlardan doğabilecek risklerin en düşük seviyeye indirilmesine çalışılır. Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişikleri, ticari faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır. Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tedarikçilerin bilgiye ulaşabilmesi amacıyla şeffaflık ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilir. 

Şirket çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir. Ülkenin hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına uyar. İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar. İş güvenliği ve Çevre organize firmaları tarafından sürekli olarak denetime girer. Çalışanların takım ruhu ve dayanışma anlayışı içinde hareket etmeleri konusunda ortak bir değer oluşturulmuştur ve bu düzenin devamı amaçlanır. 

Çalışanların düşünceleri dikkate alınarak sürekli gelişim gösteren bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışanların hissedarlarla, tedarikçilerle ve müşterilerle dürüst iletişim kurmaları beklenir. Şirketin adını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları beklenir. 

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. 

Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. yatırımlarını gerçekleştirdiği bölgelerin çevresel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyesinde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar. Bununla beraber firmamız için önem arz eden çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi kâğıt/plastik atık ayrıştırması ve tasnifi yapar ve gerekli noktalara sevk eder.