SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Güvenli ve İstikrarlı Çalışma Anlayışı

Hakkında

Tarihçe

1997 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (GEPOSB) fabrikasında plastik ambalaj sektöründe faaliyetine başlayan firmamız; üretim, satış ve hizmet kalitesinde tutarlılık sağlamak sorumluluğu ile faaliyetini sürdürmektedir. 2000 senesinde ürün çeşitliliğini arttıran firma, farklı pazarlara da girmiştir. 2003 senesinde teknoloji yatırımıyla kapasite artışı da sağlanmıştır. 2006 yılında makine parkı yenilenmiş, ürün çeşitliliği ve kapasite artışı ivme kazanmıştır.


 
2010 yılında gıda ambalajına uygun nitelikli mamul üretim tesisi yatırımı yapılmıştır. 2010 yılında iştirak firma Polifilm Ambalaj San. A.Ş. kurulmuştur. Nitelikli PE film mamullerin satış ve pazarlama organizasyonu firmanın iştiraki olarak kurulan bu firma tarafından yürütülmektedir.


 
2011 yılında AR-GE departmanı kurulmuş, laboratuvar yatırımı yapılmıştır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. 2011 yılında faaliyetlerini SGS tarafından sertifikalandırılan ISO 9001 ve ISO 22000 güvence sistemi ile yönetmeye başlamıştır.


 
 • 2011 yılında Bilecik - Bozüyük organize sanayi bölgesinde sanayi arsası yatırımı yapılmıştır.
 • 2012 yılında firma faaliyetlerini kurumsal kaynak planlama (IAS – ERP) ile otomasyon altına almıştır.
 • 2013 Halka Arz Seferberliği projesi çerçevesinde Halka Arz Çalışmalarını tamamlayan Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Aş 2013 Ekim de Halka arz yapmış ve İMKB  de işlem görmeye başlamıştır.
 • 2014 Bilecik - Bozüyük organize sanayi bölgesinde fabrika inşaatı tamamlanmıştır.
 • 2014 Nitelikli PE Film Ürünleri kapasite genişlemesi çerçevesinde yeni hat devreye girmiştir. 
 • 2015 PE Film mamullerinde ihracat başlamış, Toplam kapasite artmıştır.
 • 2015 Yönetim Ofisi Kavacık İstanbul da açılmıştır.
 • 2016 Bozüyük Fabrikaya taşınma ile Yurtiçi ve Yurtdışı satışlarının artışı % 100 e ulaşmıştır.
 • 2016 Fabrika Kapalı ve Açık Alanlarında ek Bina ve Düzenlemeler ile toplam 9.000 m2 Kapalı Alan oluşmuştur.
 • 2017 İştirak Firmamız Polifilm A.Ş. ürünlerinin Yurt çi ve Yurt Dışı Pazarlama Markası olarak PFL Flexibe Films bulunmuştur.
 • 2017 PFL Flexible Films ile Almanya'da Interpack 2017 Fuarında Yurt Dışı Yeni Pazarlara Marka ve Ürün tanıtımı yapılmıştır.
 • 2017 PFL Flexible Films Markalı Ürünlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlar için toplam da %50 Kapasite Artışı öngörülen yeni Yatırım Planlanmıştır.


Misyon ve Vizyon

Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. özverili, samimi, ciddi, güvenilir ve istikrarlı bir çalışma anlayışını benimsemiştir.

İnsan kaynaklarıyla, bilgi birikimiyle, tecrübesiyle, sorumluluk anlayışıyla geleceğe yatırım yapan; hizmet kalitesi ve iş yapma kültürü ile sektöründe öncülük yapabilen, kanun ve yasalara saygılı, ahlaki değerlere inanan, ülke menfaatlerini gözeten, sanayicilik gerçeklerine uygun bir firma olmayı kendine daimi hedef olarak seçmiştir.

Bu hedefe ulaşmak için, akıl ile değerlendirilmiş, gayretle çalışılmış, emek harcayarak kazanılmış, bilgi ve birikimin değerine inanılmış, hakkaniyet gözetilmiş bir ufuk yolunu seçmiş ve bu yolu varlığının kaynağı kabul etmiştir.

Yatırım Stratejisi

Ürün gruplarımızın, doğru teknoloji yatırımı ve uygun proses ile desteklenerek müşteri talep ve beklentilerini karşılaması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar ile genel piyasa talebi olarak şekillenmiş ürünlerin yanında farklı ve müşteri beklentilerine uygun zenginleştirilmiş ürün grupları yaratılmış, ürün portföyü artırılmıştır.

Firmamız, Plastik Ambalaj sektörüne ve ülke ekonomisine yapıcı katkılar sağlayarak gelişimini sürdürmeyi başarabilen bir sanayi işletmesi olmayı ve bunun ticari, idari ve sosyal gereklerini yerine getirmeyi firma misyonu olarak kabul etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yanıcı kimyasallar ile çalışan kurumlar kapsamında yer alan Firmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğinde" Riskli ve Tehlikeli İşler Grubunda yer almaktadır.

Kullandığımız hammadde ve İşletme içinde yer alan diğer yanıcı/yakıcı maddelerin bulundurulması, proseslerde işlem görmesi, üretilen ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında olabilecek tehlikelerden Çalışanları, Çevreyi, İşyerimizi ve Bölgemizi korumak görevimizdir. Çalışma Bakanlığının belirlediği İş Sağlığı ve Güvenliği kriterlerine göre tanımlanan risk değerlendirme çalışmalarına göre Çalışma şartlarımız tesis edilmiştir.

Hedefimiz; sistemimiz içerisinde mümkün olduğu kadar emniyetli donanımlar kullanmaktır. Analizler istikrarlı periyotlar ile yapılmakta, düzenleyici ve önleyici aksiyonlar eşzamanlı olarak alınmaktadır.Kurumumuzda periyodik yangın tatbikatı ve eğitimi yapılmaktadır. 

Bununla birlikte kurum içi farkındalığı arttırmak adına herkesin katılımıyla önerilerin sunulduğu toplantılar yapılmaktadır. Tüm alan ve makine periyodik bakımları Yönetmelik şartlarına uygun  yapılmaktadır. Gerekli Personel eğitimleri, cihaz, araç kullanım yetki, belge ve lisansları periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Çevre Güvenliği

Bireylerin, Toplumun, Ülkemizin ve Dünyamızın geleceğini sağlıklı kılmak, sürdürülebilirliğin temel taşı olan çevreyi koruma anlayışı ile mümkündür. Dünyamız bize mirastır, bu mirası korumak da bilinçli bir Üretim ve Tüketim ile gerçekleşebilmektedir.

Çevre odaklı yaklaşımımız, atık kontrolü ve yönetimi, geri dönüştürülebilir üretim yapmak, emisyonların sürekli takip edilmesi, ortam ölçümleme gibi birçok süreci yönetmektedir. 

Bununla birlikte Çevre Risklerinin belirlenmesi ve yönetimi çalışmaları; çevre mevzuatı ve mevzuata uygunluğun takibi, atık yönetiminin sağlanması, emisyonların kontrolü ve önlenmesi, kimyasalların envanterinin oluşturulması, atık giderme sistemlerinin (kimyasal, evsel, vs..) verimli ve etkin çalıştırılması Yönetmelikler çerçevesinde haftalık periyotlar ile olarak kontrol edilmektedir.

Çevre Güvenliği Risk Analizleri yapılır ve Çevre ve Bakanlığının Yetkilendirdiği Denetim Kurumları tarafından haftalık olarak denetlenir.

Gerekli düzenleyici ve önleyici çözümler, tedbirler eşzamanlı olarak alınır. 

Ürünlerimizde kullanılan Sarf Malzeme ve Ambalaj Malzemeleri seçiminde geri dönüştürülebilir ürünler seçilir.

Üretim parkurlarımızda oluşan fire ve ıskartaların geri kazanımı için 240 ton/ay kapasitede Geri Dönüşüm Makine parkuru mevcuttur.

Firmamız açık alanında; Meyve, Sebze ve Mevsim Çiçekleri yetiştirmeye olanak tanıyan, düzenli altyapıya sahip Hobi Bahçeleri, Sosyal alanları ile birlikte Personelimizin kullanımına tahsislidir.

Tescil ve Fatura Bilgileri

TESCİL BİLGİSİ
Kuruluş Ticaret Sicil Tescil Tarihi: 05.02.1997
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Numarası ve Tarihi: 13.02.1997 / 4228
Tescili Yapan Ticaret Sicil Makamı: Gebze Ticaret Sicil Memurluğu

FATURA BİLGİSİ
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi
Elbistan Sokak Sas Plaza No:10 Kat:3 D:9 34810
Kavacık-Beykoz/İstanbul
Vergi Dairesi : Beykoz
Vergi No : 759 006 7129