SEKURO'DA KALİTE

Kalite

Kalite Politikamız

• Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. olarak Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymak.
• İşletmemizin her safhasında ve biriminde, kaliteli hizmet ve ürün anlayışını yasal mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.
• Tüm çalışanlarımızın katılımı ve katkıları ile planlı ve organize çalışma prensipleri içerisinde, zamanında tam ve doğru işi yapmak, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak.
• Tüm faaliyetlerimizi ortak Firma hedeflerimiz doğrultusunda, yoğun bilgi ve etkin iletişim ile sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.

KALİTELİ HİZMET VE ÜRÜN ANLAYIŞI

Planlı ve Organize Çalışma Prensibi

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi

Sektörümüzde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlamak ancak tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi konusunda Lloyd's Register tarafından sertifikalandırılmış ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartlarını kabul etmiş ve uygular haldeyiz.

Belgeyi görmek için tıklayın.

Kalite - Güvence

Firmamız ISO 9000 belgesine sahip olup Lloyd's Register firması tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Kalite güvence faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülmekte, iç tetkik,  doğrulama faaliyetleri ile YGG toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.

Kalite Laboratuvarı Cihaz Parkuru

STANDART TEST METODLARI

ZWICK MEKANİK/COF TEST CİHAZI :
ASTM D 882 Standard Test Method forTensile Properties of Thin Plastic Sheeting
ASTM D 1894 Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and Sheeting

BRUGGER ISIL YAPIŞTIRMA TEST CİHAZI:
ASTM D 88-07 Standard Test Method for Seal Strength of flexible films
SHRINK TESTİ İÇİN ETÜV
SEKURO Test Metod
SOLÜSYON KORONA TESTİ
POLİFİLM TEST METOD

Metod Geliştirme
SEKURO kalite birimi seri üretime yönelik endüstriyel uygulamalarda standart test metodlarını kullansa da R&D bölümü ile entegre yapılan çalışmalarda uygulamayı simule eden farklı yöntemler de uygulayabilmektedir.
Bunlardan birkaçı;
- Farklı süreler ve ısıtma sistemlerine sahip shrink makinelerine özel yöntemler
- Termolaminasyon sistemlerinin yapışma testleri
- Farklı substratlara uygulanan ısıl yapışma testleri

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Polifilm Ambalaj San. A.Ş. olarak, polietilen hammadde ile üretilen PE Laminasyon Filminin yanı sıra, PE Shrink ve PE Balonlu Film üretimlerimizdeki tüm faaliyetlerimizde;

Çevre, İş güvenliği, Kalite ve Gıda Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, sistemin etkinliğini tesis etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

 İş motivasyonunu arttırıcı çalışmalar ile çalışan memnuniyetlerini ve firmaya bağlılıklarını arttırmayı,

Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini, müşterilerimizin değişen, gelişen ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili mevzuat, ulusal ve uluslararası standart ve belirlediğimiz özel şartları ön planda tutarak; ilk seferde doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet ve ürünleri sunmayı,

Hedeflerimize ulaşabilmek için, tüm ekip arkadaşlarımızın katılımı ve katkısı ile her konuda eğitim alarak sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlamayı,

Tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın faaliyetlerini, kalite yönetim sistemleri bilinci ile gerçekleştirmesi için iş birliği yaparak gerekli desteği vermeyi,

 İş Sağlığı, Çevre ve Gıda Güvenliği alanlarındaki ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve gerekliliklere uymayı,

 Güncel mevzuat, tüzük ve yasaları takip ederek, değişen koşullara göre risk ve fırsatları değerlendirip, önleyici çalışmalar yapmayı ve bilinçlendirme faaliyetleri ile sisteme hızlı ve etkin bir şekilde entegrasyonunu ve uygulanabilirliğini sağlamayı,

 Ürün ve üretim maliyetlerinde, evrensel yönetim ilkeleri çerçevesinde verimliliği ve karlılığı arttırmayı,

 Ürün geliştirme çalışmalarını, Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği çerçevesinde yürütmeyi,

 Endüstriyel alanda, Ulusal ve Uluslararası yönelim ve ihtiyaçlara etkin çözüm üretebilen, sorumluluklarını yerine getirebilen, katma değer yaratabilen bir kuruluş olmayı,

Taahhüt ederiz.

Hakan ÇİL

Genel Müdür